SMTP Error: Could not connect to SMTP host. GYIK - GEOMATECH
Élmény a tanulás
Széchenyi 2020

GYIK

menü
Mi a GEOMATECH Projekt?

A GEOMATECH – a GeoGebra program által támogatott korszerű, a felülvizsgált nemzeti alaptantervhez illeszkedő matematikai és természettudományos digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése egy országosan kiemelt, közoktatási projekt, amely az Új Széchenyi Terv TÁMOP Programja keretében a TÁMOP-3.1.12-12/1-2013-0001 projektkóddal 2014 januárjában indult ünnepélyesen útjára.

Mi a GEOMATECH Projekt célja?

A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy a közoktatásban résztvevő diákok megszeressék a matematikát és a természettudományos tárgyakat, motiváltabbak legyenek e tárgyak tanulása során, és nagyobb arányban tanuljanak tovább matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai területeken.
Ezáltal a program hozzájárulhat Magyarország innovációs képességének, nemzetközi versenyképességének javulásához.

Kik vesznek részt a Projekt megvalósításában?

BKF Kommunikációs Alapítvány
A BKF Kommunikációs Alapítvány a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola mellett működő közhasznú nonprofit szervezet, amelynek célja, hogy a főiskolával szoros együttműködésben különböző oktatás-fejlesztési, tananyag-fejlesztési, kutatási projekteket valósítson meg.    


Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) Magyarország legnagyobb nem állami felsőoktatási intézménye, amely 2001-es megalakulása óta töretlen fejlődést, növekedést tud felmutatni. Felsőoktatási tevékenysége mellett a Főiskola jelentős felnőttképzési tevékenységet is végez. A Főiskola számos HEFOP és TÁMOP projektnek volt már kedvezményezettje.


GeoGebra Nonprofit Kft.
A GeoGebra Nonprofit Kft. létrejöttének a célja azonos a Nemzetközi GeoGebra Intézetével (IGI). Ezek a helyi GeoGebra intézetek koordinációja, szoftver- és tananyagfejlesztés, módszertani kutatás és hatástanulmányok, tanárok képzése, felhasználók támogatása, együttműködések elősegítése, hátrányos helyzetű közösségek elérése.

Kik a projekt szakmai támogatói?

A projekt módszertani tanácsadói:

  • Csépe Valéria professzor asszony, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese
  • Kertész János professzor, akadémikus, egyetemi tanár


A projekt módszertani vezetői:

  • Papp Katalin, címzetes egyetemi tanár, SZTE
  • Kosztolányi József, az SZTE Bolyai Intézetének módszertani vezetője, a Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Szakosztályának elnöke
  • Vancsó Ödön, ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ oktató-kutatója


A projekt módszertani szakértői, többek között:

  • Kovácsné Nagy Emese, egyetemi docens (Miskolci Egyetem), intézményvezető (Hejőkeresztúr), a Komplex Instrukciós Program szakmai vezetője
  • Härtlein Károly, a BME Fizika Demonstrátori Laboratóriumának vezetője, a fizikanépszerűsítés egyik apostola
Mi a GeoGebra?

A GeoGebra egy szerte a világon használt, ingyenes, dinamikus matematika oktatást és tanítást segítő szoftver, amely az elvont matematikai és természettudományos feladatok láthatóvá tétele révén nyújt segítséget, emellett a pedagógusok ezreit világszerte tömörítő nemzetközi közösség is.

Kell-e fizetni a GeoGebra szoftver használatárért?

Nem. A GeoGebra egy ingyenesen letölthető, több platformon futó szoftver, amelyet a www.geogebra.org weboldalról tölthet le.

Hol tudom letölteni a GeoGebra szoftvert?

A szoftvert ingyenesen a www.geogebra.org weboldalról töltheti le.

Miért kerülnek megrendezésre a GEOMATECH versenyek?

A versenyek célja, hogy az adott korosztállyal játékos és élvezhető formában szerettessük meg a matematikát és természettudományokat. A feladatok elkészítéséhez a diákok a világ egyik legismertebb, ingyenes oktatási szoftverét, a GeoGebra-t használják, amely játékosan segít fejleszteni számítógépes készségeiket. (Amennyiben Ön még nem találkozott a GeoGebra szoftverrel, fontos információhoz juthat az alábbi linkre kattintva: www.geogebra.org).
A GEOMATECH versenyek során a feladatok nem korlátozódnak a puszta megoldásra: számítógép- és eszközhasználatban, a csapatmunkában, vagy akár a kísérletek útján is láttathatják, megmagyarázhatják, prezentálhatják a saját maguk elkészítette feladatokat, illetve az így elért eredményeiket a diákok.

Kik indulhatnak a versenyeken?

A verseny során a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy csapatban oldják meg a feladatokat, így az egyéni versenyzők mellett maximum 5 fős csoportok indulhatnak a GEOMATECH versenyeken.  

Milyen korcsoportok számára hirdetik meg a versenyeket?

A GEOMATECH versenyeket az alábbi korcsoportokra bontottuk:

1. korcsoport:    1-2. osztály
2. korcsoport:    3-4. osztály
3. korcsoport:    5-6. osztály
4. korcsoport:    7-8. osztály
5. korcsoport:    9-10. osztály
6. korcsoport:    11-12. osztály

Meddig lehet jelentkezni a versenyekre?

A versenyekre a jelentkezés folyamatos. Jelentkezni a verseny@geomatech.hu e-mailcímen vagy az alábbi linkre kattintva lehet:

Milyen témaköröket foglalnak magukba a versenyek?

A versenyen az alábbi korosztályokban a következő tudományterületeken indulhatnak a diákok:

•    1-2. osztály: matematika
•    3-4. osztály: matematika
•    5-6. osztály: matematika és természettudományok (elsősorban fizika)
•    7-8. osztály: matematika és természettudományok (elsősorban fizika)
•    9-10. osztály: matematika és természettudományok (elsősorban fizika)
•    11-12. osztály: matematika és természettudományok (elsősorban fizika)

Milyen eszközökre van szükség a GEOMATECH versenyeken?

A feladatok elkészítéséhez a diákok számára számítógépre és a világ egyik legismertebb, ingyenes oktatási szoftverére, a GeoGebrára van szükség.

Hol találom meg a versenyleírást és a versenyszabályzatot?

A versenyszabályzatot az alábbi linkre kattintva találhatja meg.
 

Hol találom meg az aktuális verseny kiírásokat?

Az aktuális verseny kiírásokat az alábbi linkre kattintva találhatja meg.

Milyen elismerés, jutalom jár a verseny győzteseinek?

A legjobb csapatokat korcsoport szerint, havonta díjazzuk. A nyertesek egy-egy GEOMATECH ajándékcsomagot kapnak, amelyet postán juttatunk el.

Mi a képzések célja?

A továbbképzések célja, hogy az általános és középiskolákban tanító pedagógusokat megismertesse a projekt keretében létrehozott digitális tananyagegységekkel és a GEOMATECH keretrendszerben rejlő, az órai munkájukat és az otthoni felkészülésüket hatékonyan támogató, korszerű lehetőségekkel. A képzést elvégző pedagógusok képesek lesznek saját tanítási stílusukhoz és a diákok tanulási igényeihez illeszkedően a GeoGebra szoftvert önállóan használni; a GEOMATECH projekt keretében létrehozott digitális tartalmakat alkalmazni, saját képzési gyakorlatukba illeszteni, azokat személyre szabni és új interaktív tartalmakat létrehozni.

Ki szervezi a képzést?

A képzés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola akkreditált képzése, amelynek szervezője és lebonyolítója közbeszerzési eljárást keretében kerül kiválasztásra. A nyertes a képzést a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola minőség-előírásainak megfelelően köteles majd megszervezni. A képzést elvégzők is a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola tanúsítványát kapják majd meg.

Mikor indulnak a képzések?

Az akkreditált pedagógus továbbképzések 2014 szeptemberében, illetve azt követően folyamatosan indulnak országszerte. A képzési időpontokkal kapcsolatban folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a weboldalunkon.

Mennyibe fog kerülni a képzés?

A képzés ingyenes és nem jár későbbi plusz költségekkel. A képzés ideje alatt, az azt végző pedagógus ellátásban részesül (félnapos képzés esetén kávészünet, egész napos képzés esetén ebéd és kávészünetek), valamint ingyenes segédanyagokat kap.
Az esetleges utazási- illetve a helyettesítési költség a jelentkezőt illetve annak intézményét terheli.

Államilag akkreditált-e a képzés, ha igen mennyi kredit jár érte?

Igen, a megszerezhető akkreditációs pontok száma: 60 pont.

Mennyi ideig tart a képzés elvégzése?

A továbbképzések óraszáma: 60 óra, amelyet tervezetten 6 vagy 12 képzési nap alatt lehet teljesíteni, 6x10 vagy 12x5 órában. A vizsga az utolsó képzési napon kerül megszervezésre.

Van-e bármilyen képzés utáni kötelezettség az iskolára vagy a pedagógusokra nézve?

A képzés elvégzése után sem az iskolát sem a pedagógusokat kötelezettség nem terheli a projekttel kapcsolatban. Ugyanakkor a képzés szervezője a képzést elvégzőket felkeresheti kérdőíves megkérdezéssel, hogy felmérhesse a képzés hatásait az oktatásra nézve.

Szükség van-e a képzés elvégzéséhez valamilyen tankönyvre?

Minden, a képzés során szükséges tananyagot, segédanyagot térítésmentesen megkap a résztvevő, így ezzel kapcsolatban semmilyen költsége nem merül fel.

Milyen eszközökre van szükség képzés elvégzése során?

Számítógépre, projektorra, esetleg digitális táblára, valamint az ingyenesen letölthető GeoGebra szoftverre van szükség.

Hol találom a képzések tematikáját?

A képzések részletes tematikáját itt olvashatja.

Kik oktatnak a képzésen?

A képzésben oktatók maguk is gyakorló tanárok, pedagógus kollégák lesznek, akiket egy külön trénerképzéssel készítünk fel GEOMATECH anyagoK oktatására.

Milyen formában zajlik a képzés?

A képzések csoportosan zajlanak, a minimális létszám 5 fő, a csoportlétszám maximuma 20 fő.

Mik a képzés teljesítésének feltételei?

Az órák 80%-án valló részvétel, valamint sikeres gyakorlati vizsga letétele.

Milyen vizsgát kell tenni a képzés elvégzéséhez?

A képzés zárásaként egy 1 órás gyakorlati jellegű vizsgát kell tenni, amelyben a résztvevőknek a képzésen elsajátított tudás gyakorlati alkalmazásáról kell számot adniuk.

Milyen bizonyítványt, elismervényt kap a képzés sikeres elvégzését követően?

A Budapest Kommunikációs és Üzleti Főiskola által kiállított tanúsítványt, ezen felül 60 kreditpontot, hiszen a jelentkezők akkreditált pedagógus továbbképzést végeznek el.

Szakmai megújító képzésnek számítanak-e a GEOMATECH képzések?

Igen, ha az Ön intézményének igazgatója a képzést annak elfogadja

Szükséges-e a képzést elvégző tanárnak kötelezettséget vállalnia arra, hogy a GEOMATECH tananyagait ezen túl minden órán használja?

A pedagógusokat nem terheli ilyen kötelezettség. A megszerzett ismeretanyagot a pedagógusok saját oktatási módszertanukba szabadon illeszthetik be.

Mi a képzésre történő jelentkezés határideje?

A képzések 2014 szeptemberétől folyamatosan indulnak, amennyiben szeretne tájékozódni a következő képzésekről, kérjük a kozosseg@geomatech.hu e-mailcímen jelentkezzen.